چاپ برجسته

در این نوع چاپ ما با ساخت شاپلون برجسته تمامی چاپ های سیلک را روی روبان به صورت برجسته با استفاده از رنگ های ترک انجام می دهیم این چاپ به صورت برجسته 1 تا 3 رنگ با استفاده از دستگاه چاپ سیلک 3 رنگ اختصاصی روبان به صورت رول روی جنس های مختلف روبان از عرض 5 میلیمتر تا 120 میلیمتر انجام می پذیرد.

در این نوع چاپ ما با ساخت شاپلون برجسته تمامی چاپ های سیلک را روی روبان به صورت برجسته با استفاده از رنگ های ترک انجام می دهیم این چاپ به صورت برجسته 1 تا 3 رنگ با استفاده از دستگاه چاپ سیلک 3 رنگ اختصاصی روبان به صورت رول روی جنس های مختلف روبان از عرض 5 میلیمتر تا 120 میلیمتر انجام می پذیرد.

جهت ثبت سفارش و اطلاعات بیشتر با ما از طریق تلگرام یا چت آنلاین تماس بگیرید

جهت ثبت سفارش و اطلاعات بیشتر با ما از طریق تلگرام یا چت آنلاین تماس بگیرید